DĚTSKÝ NÁBOROVÝ ZÁVOD 8.7. 2023!!!


Nový termín 8.7.2023


DĚTSKÝ NÁBOROVÝ ZÁVOD – JIŘÍHO OUŘEDNÍČKA V LRU FEEDER

 

 Závod je pro děti do 15-ti let věku. 

Datum konání : SOBOTA 8.7. 2023

Místo konání : Labe 20,Hradištko, revír 401029
(na levém břehu pod obcí Hradištko v úseku 400m podle počtu přihlášených)

Pořadatel:
MO ČRS Praha 8 – Kobylisy ve spolupráci s ÚSMP

Generální sponzorTubertini Czech Republic

SPONZOŘI:

 Český rybářský svaz

MO ČRS Praha 8 – Kobylisy

CIZINECKÁ POLICIE PRAHA

ŽIVÉ NÁSTRAHY NA RYBAŘENÍ – pohodafishing.cz

Dobroty od mistra řezníka Tomáše Černého, Česká kvalita, tradiční receptury. JATKY TISMICE

 

Organizační výbor:

Hlavní garant závodů: Ouředníček Jiří
Garant ÚSMP ČRS: Stejskal Miroslav
Hlavní rozhodčí: Stejskal Miroslav

Dozor RS : MO ČRS Praha 8 Kobylisy

Jury: bude ustanovena před začátkem závodu z řad pořadatelů a ligových závodníků.

Čestní hosté:
funkcionáři a členové ÚSMP ČRS a MO ČRS Praha 8 – Kobylisy, p. Mgr. David Zdořáček, p. Zdeněk Mužík, p. Šesták – starosta Kerska

 


REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 


Popis závodu:
Závodí se ve dvou samostatných dětských kategoriích v LRU feeder, děti do 10-ti let a děti do 15-ti let, závod trvá 4 hodiny (pořadatel může podle potřeby z důvodu nepřízně počasí apod. závod zkrátit.). Ryby se nepočítají, ale váží 1gram = 1bod. V každé kategorii vítězí ten, kdo dosáhne nejvyšší váhu.

Popis závodní tratě:
Labe , levý břeh, cca od cesty k Labi proti vodě- v délce podle počtu přihlášených, cca 1,5km.(viz příloha – mapa). Výskyt všech ryb cejnového pásma (plotice, cejn, cejnek, bolen, kapr, karas, lín, ouklej, okoun, sumeček americký, sumec atd.) Hloubka 1,5 – 4,5m, šířka toku 70 -100m.

Časový harmonogram:
……………………………………………….
Povolený trénink na závodní trati po celé délce, platí přísný zákaz ukládání ryby do vezírků!!!

SOBOTA: 

07:30 – 08:00  Sraz, prezentace
 08:00 – 08:15  Oficiální zahájení závodů
 08:15 – 08:30  Losování
 08: 30 – 09:00  Přesun k sektorům
 09:00  1. signál – příprava
 09:00 – 09:55  Příprava
 09: 55  2. signál – hlavní vnadění
 09: 55 – 10:00  Hlavní vnadění
 10 : 00  3. signál – začátek závodu
 13:55  4. signál – 5 min. do konce závodu
 14:00  5. signál – konec závodu
 14:00 – 14:30  Vážení úlovků
 15:00  Vyhlášení výsledků, předání cen

STARTOVNÉ NIKDO NEPLATÍ !!!!!!!!

Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu SO LRU feeder, v platném znění pro rok 2023, s níže uvedenými úpravami:

Nástrahy, návnady a způsob vnadění.
1. Celkové množství návnad není nijak omezeno, je doporučeno mít maximálně jeden 17-ti litrový kbelík.
2. Celkové množství živých nástrah není nijak omezeno, je doporučeno mít maximálně 1 litr
3. Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení při základním vnadění (5min., dle časového rozvrhu) a to koulemi o max.velikosti tenisového míčku, při vlastním závodě se může vnadit koulemi vytvořenými z takového množství, které se vejde do sevřené dlaně. Při vnadění je povoleno vnadit rukou, katapultem nebo pouze krmítkem, apod..

K účasti na závodě nejsou nutné žádné doklady.

Platí však, že za přihlášené děti stále nesou plnou odpovědnost rodiče a doporučuje se, aby s dětmi do 15-ti let byl přítomen rodič, nebo jiná osoba starší 18-ti let.
4. Je doporučeno mít vyprošťovač háčků (pean, obůstek), jednu jakoukoliv nádobu na krmení, delší podběrák a vlastní vezírek, který musí být pokud možno po celou dobu závodu minimálně z poloviny ponořen ve vodě z důvodu šetrného zacházení s rybou.
5. Závodník nemusí čekat na časový harmonogram, ale může se jít okamžitě po vylosování připravovat do svého sektoru.
6. Do sektoru závodníků do deseti let mohou vstoupit i jejich rodiče, pomocníci, doprovod, a mohou dětem pomoci s přípravou, mícháním krmení, navázáním prutů a podobně. Během závodu ale nesmění pomáhat s nahazováním, zdoláváním či podebíráním ryby (výjimku tvoří děti předškolního věku). Mohou pouze rozmotávat pruty, navazovat, nebo domíchávat krmení, avšak krmit si už musí děti samy.
7. Do sektoru závodníků do patnácti let mohou vstoupit i jejich rodiče, pomocníci, doprovod a mohou dětem v přípravě pomoci navazovat prut, míchat krmení a podobně, ale během závodu už mohou pouze navazovat zamotaný prut, nic jiného není dovoleno.

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené, musí dbát na pořádek ve svém okolí a po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.

Losování:
Závodní úsek bude rozdělen do dvou sektorů podle počtů přihlášených. Losování proběhne v čase, podle časového harmonogramu a to nejdříve bude vylosována kategorie dětí do deseti let a následně dětí do patnácti let.

Hodnocení a bodování:
Každá kategorie bude vyhodnocena samostatně a první tři získají cenu v podobě poháru. Ceny jsou připraveny i pro všechny startující děti. Bodují se všechny ulovené ryby, které budou na konci závodu zváženy. 1 gram = 1 bod CIPS.

Cesta na závodní úsek:
Příjezd z Prahy: na dálnici D11 E67 směr Hradec, na 18km odbočit na Starý Vestec, silnice 611 směr Kersko, projet a jediná cesta k Labi tři kameny, kde je místo srazu:

GPS: 50.1656178N, 14.9215075E

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Drobné občerstvení na závodním úseku zajištěno. Po závodě se budou dětem opékat buřtíky.

Po dobu závodu slíbili pomoc dětem naši reprezentanti, ligoví a divizní závodníci a taktéž pokud bude potřeba, dětem půjčí svoje vezírky, dlouhé podběrákové tyče a pomůžou a poradí s krmením a montážemi, takže pokud vaše dítko nemá vezírek nebo dlouhou podběrákovou tyč, nezoufejte, avšak prosíme napsat do poznámky při přihlášení dětí.

 

Důležitá informace !!! 

Pořádání rybářských závodů a uveřejňování výsledků.

U veřejně pořádané soutěže se mohou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, jejich umístění a například tým, za který soutěží, bez souhlasu závodníka se zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění historie závodů se bez souhlasu závodníků mohou uvádět zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný zájem svazu či jiného pořadatele veřejně pořádané soutěže. Občanský zákoník upravuje pořízení a následné použití jednotlivých fotografií nebo časově omezeného obrazového nebo zvukového záznamu projevu fyzické osoby (skupiny osob) – např. jednání, schůze, kulturní, společenské, sportovní akce, pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, jinak řečeno, pokud nedochází k jejich zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR. Pokud k fotografiím nebudou přiřazovány další osobní údaje, nejedná se o zpracování ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR a fotografie můžete zveřejnit i bez souhlasu návštěvníků či účastníků akce se zpracováním osobních údajů.

 

Při presentaci je nutné se seznámit s poučením o nakláním osobních informací (výsledková listina)  a zveřejňování  výsledků, foto, video v síti internet. Pokud, už teď víte, že s tímto nebudete souhlasit, zůstaňte raději doma. 

 

Poučení s nakláním osobních informací (výsledková listina) , fotografování, natáčení videa!!!

U veřejně pořádané soutěže se budou uveřejňovat jména a příjmení závodníků, fotografie a videa, bez souhlasu závodníka se zpracováním osobních údajů, a to jak v případě zletilých účastníků tak i nezletilých. Ohledně uveřejnění historie závodů, foto a video bez souhlasu závodníků mohou být uváděny zmíněné údaje. V tomto rozsahu jde o oprávněný zájem pořadatele veřejně pořádané soutěže. Před závody (presentace) budete znovu upozorněni a pučeni při jednotlivém natáčení a focení bude používán konkludentní souhlas.

 

Všichni jste srdečně zváni!!!!