Vysazování plůdku s Janem Hanouskem

Letos vysazeno 110 000 ks pstruha potočního. 

Vysazování provádí dobrovolníci z Odboru pstruhových vod, který je zřízen Územním svazem města Prahy. Činností OPV je, zjednodušeně řečeno, péče o pstruhové revíry, které spadají pod ÚSMP. Tato péče spočívá především ve vysazování plůdku pstruha potočního do sportovních i chovných potoků. Z chovných potoků je pak odrostlý plůdek sloven pomocí elektrického agregátu a následně vysazen do sportovních revírů. Cílem je pomoci udržet tuto typickou původní rybu, která se ne vždy uspokojivě přirozeně vytírá, v revírech ÚSMP.

 

Napsat komentář