Jak se stát rybářem

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:


  • Navštívit naši místní organizaci ČRS
  • Podat u nás přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu Vám vydáme:


  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatíte zápisné a členský příspěvek.


Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.


Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u nás koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.


MO ČRS Praha 8 Kobylisy vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následuje územní povolenka na revíry Územního svazu města Prahy.


Další informace Vám ochotně poskytneme na naši MO.