Pro dětský rybářský kroužek -2

Pro dětský rybářský kroužek – VIDEO

[responsivevoice_button voice=”Czech Female” buttontext=”Poslouchat příspěvek”]

VŠECHNY VYSTAVENÉ OBRÁZKY NAJDETE ZDE


DRAVCI

a) Bolen dravý (Aspius aspius),
b) Candát obecný (Stizostedion lucioperca),
c) Okoun říční (Perca fluviatilis),
d) Sumec velký (Silurus glanis),
e) Štika obecná (Esox lucius).

 

 


 Osoba provádějící lov je povinna


a) mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb,

b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu dva povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru,

c) řádně zapisovat do oddílu II. povolenky pouze údaje o ulovených a přisvojených rybách a jejich skutečné hmotnosti (tzn. nezapisovat vrácené a nepřisvojené ryby nebo neulovené ryby),

d) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu,

e) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,

f) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do oddílu dva povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

g) vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl jedna a dva povolenky organizaci, která ji vydala.

 


 Povolené způsoby lovu ryb na udici


A. Lov na položenou, lov na plavanou

1. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše dvě udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou být použity i víceháčkové systémy s nejvýše tři háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Nástražní rybka se použije pouze v období od 16 června do 31 prosince. Jako nástražní rybka se nepoužijí ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

2. Lov na položenou, lov na plavanou v rybářských revírech pstruhových

Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou se použijí nejvýše dvě udice. Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Při lovu na plavanou může osoba provádějící lov pohyb nástrahy aktivně ovlivňovat. Na každé udici jsou nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky. K lovu se použije pouze nástraha rostlinného původu. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.

B. Lov přívlačí

1. A. Lov přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu přívlačí se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije jedna umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše tři háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku, pokud je nástraha vybavena doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

1. B. Lov hlubinnou přívlačí v rybářských revírech mimopstruhových

Lov hlubinnou přívlačí je lov z pohybujícího se plavidla s použitím jedna udice, při němž je jedna nástraha tažena v jakékoliv hloubce vody; jiná udice není nastražena. Za nástrahu se použije jedna umělá nebo přirozená nástraha. Nástraha má podle své konstrukce nejvýše třemi háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu se dbá zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo majetku ostatních osob.

2. Lov přívlačí v rybářských revírech pstruhových

Při lovu přívlačí se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Za nástrahu se použije jedna umělá nástraha, která je opatřena nejvýše jedním háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Za lov přívlačí se považuje i lov na umělou mušku vybavenou doplňky zvyšujícími dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

C. Lov na umělou mušku

1. Lov na umělou mušku v rybářských revírech mimopstruhových i pstruhových

Při lovu na umělou mušku se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše tři návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.

D. Lov muškařením

1. Lov muškařením v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu muškařením se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce; jiná udice není nastražena. Na udici jsou nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž. Za nástrahu se použije i živý nebo mrtvý hmyz. Nástraha se nevybavuje doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud se nedohodnou na menší.


Lov čeřínkováním


1. Lov čeřínkováním v rybářských revírech mimopstruhových

Při lovu čeřínkováním se použije jedna vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje výměru 1 m2. Lov čeřínkováním se nekombinuje s lovem podle bodů A, B, C nebo D. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 3 m, pokud se nedohodnou na menší.


Napsat komentář